PRIVACY

Movember Privacy Beleid


Inleiding

Movember streeft ernaar om je privacy en de vertrouwelijkheid van alle persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt, te beschermen. We hechten waarde aan transparantie en willen dat je 100% duidelijkheid hebt waarom we naar je persoonlijke gegevens vragen en wat we daarmee doen.
In dit beleid wordt beschreven hoe we je persoonlijke gegevens in verband met onze activiteiten verzamelen, gebruiken, bewaren en bekendmaken. We beschrijven ook waarom je erop kunt vertrouwen dat je persoonlijke gegevens rechtmatig en met respect worden behandeld in je contact met ons.
Door van de website van Movember of een of meer apps van Movember (samen, “Websites”) gebruik te maken, of op een andere manier je persoonlijke gegevens aan Movember door te geven, geef je aan dat je dit beleid, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, accepteert.
(Houd er rekening mee dat aanvullende regels van toepassing zijn op personen wiens persoonlijke gegevens we verzamelen indien ze zich in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte bevinden. Raadpleeg voor meer informatie Bijlage A: EU-privacyverklaring).


Wie zijn we?

Movember is een toonaangevende liefdadigheidsinstelling die bezig is het gezicht van de gezondheid van de man wereldwijd te veranderen. We pakken een aantal van de grootste gezondheidsproblemen voor mannen aan: prostaatkanker, teelbalkanker, mentale gezondheid en de preventie van zelfmoord. We doen dit via ons wereldwijde evenement voor fondsenwerving in de maand die voorheen bekend stond als november, en door het hele jaar door bewustwordingscampagnes te houden. Met het geld dat door onze wereldwijde gemeenschap wordt ingezameld financiert Movember over de hele wereld baanbrekend onderzoek en innovatieve gezondheidsprojecten die aanzienlijke wereldwijde en lokale impact hebben.
Een verwijzing in dit beleid naar Movember (of “we” of “ons”) is een verwijzing naar de Movember Foundation (Australisch ondernemingsnummer 48 894 537 905) en haar dochterondernemingen en gelieerde entiteiten (de Movember Group Pty Ltd, de Movember Foundation (US), Movember Europe, Movember Europe Trading Ltd, Movember Canada, Movember New Zealand en Movember e.V.).


Welke informatie verzamelen we?

De informatie die wij over je verzamelen, is afhankelijk van de aard van je interactie(s) met ons. We verzamelen echter alleen persoonlijke gegevens die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om het doel te bereiken waarvoor ze worden verzameld (bijvoorbeeld om een donatie te verwerken, je op te zetten als een Mo Bro of Mo Sister, zodat je voor ons kunt werken, enz.). Let op: in de VS gebruiken we Mo Sisters. Dit weerspiegelt onze inzet voor culturele sensitiviteit en het vermijden van culturele toe-eigening.
Hieronder vind je een paar voorbeelden van de informatie die we mogelijk over jou verzamelen:


Persoonsgegevens

Als je dit bent...

Verzamelen we mogelijk:

Een Mo Bro, Mo Sister of donateur
 • Contactgegevens (bijv. naam, afbeelding, leeftijd, geboortedatum, adres, postcode, telefoonnummer, e-mailadres)
 • Informatie van je fitnesstracker (alleen als je een Fitness-app koppelt aan je Mo Space-account)
 • Eerdere donatiegeschiedenis of het bedrag dat je hebt gedoneerd (bijv. als je doneert aan een Mo Bro, Mo Sister, Mo-team, Mo-evenement of Mo-netwerk) 
 • Historische ledeninformatie van de aan jou gekoppelde Mo-teams, Mo-evenementen en/of Mo-netwerk tijdens eerdere campagnes
 • Informatie die je hebt verstrekt als je contact met ons hebt opgenomen met een vraag of klacht
Een bezoeker van onze websites
 • Informatie over je computerapparatuur en de versie van het besturingssysteem dat je gebruikt
 • De instellingen van het apparaat dat je gebruikt om onze websites te bezoeken
Een medewerker, aannemer of vrijwilliger
 • Contactgegevens (bijv. naam, afbeelding, leeftijd, geboortedatum, adres, postcode, mobiel telefoonnummer, persoonlijk e-mailadres)
 • Professionele gegevens (bijv. vorige werkgever of bedrijfsnaam, functie/beroep, informatie over eerdere aanstellingen)
 • Gegevens van familieleden en begunstigden voor verzekerings- en pensioendoeleinden (bijv. namen en geboortedatums)
 • Financiële informatie (bijv. belasting-, bank- en pensioengegevens)
 • Medische geschiedenis (bijv. allergieën of andere aandoeningen zodat we je veiligheid kunnen waarborgen op het werk). 
Een sollicitant
 • Contactgegevens (bijv. naam, leeftijd, geboortedatum, adres, postcode, mobiel telefoonnummer, telefoonnummer op het werk, persoonlijk e-mailadres, e-mailadres op het werk)
 • Professionele gegevens (bijv. werkgever of bedrijfsnaam, functie/beroep, informatie over eerdere aanstellingen en alle andere informatie die je verstrekt wanneer je naar een vacature bij Movember solliciteert)
 • Opleidingsinformatie (bijv. middelbare school- en universiteitsopleiding, hoger onderwijs, enz.)


Gevoelige informatie

Gevoelige informatie (soms aangeduid als 'bijzondere categorieën' van 'persoonsgegevens') zijn gegevens die een betere beveiliging vereisen en die mogelijk worden beschermd door de wetgeving van je land. Voorbeelden van gevoelige informatie zijn persoonsgegevens zoals:
 
 • Ras
 • Etnische afkomst
 • Gezondheid
 • Genetische informatie
 • Seksleven, seksuele geaardheid of praktijken
 • Politieke opvattingen en meningen
 • Religieuze overtuigingen of voorkeuren
 • Filosofische overtuigingen
 • Lidmaatschap van een politieke vereniging, beroeps- of handelsvereniging of vakbond
 • Strafblad
 • Biometrische informatie die voor bepaalde doeleinden moet worden gebruikt (bijv. voor legitimatiedoeleinden)
 • Biometrische sjablonen.

 
We verzamelen meestal geen gevoelige informatie; als je echter een medewerker, vrijwilliger of sollicitant bent, kunnen we (met jouw toestemming) informatie over je gezondheid en/of gegevens verzamelen die informatie over criminele veroordelingen of overtredingen kunnen onthullen.
Als Mo Bro of Mo Sister kun je ervoor kiezen om alle door jou gewenste informatie te verstrekken in het profiel van je Mo Space, Mo-team, Mo-evenement of Mo-netwerk. Dit kan gevoelige informatie omvatten. Wees voorzichtig met welke informatie je op deze manier publiceert.


Creditcardgegevens

Als je producten van ons koopt of een donatie aan ons geeft, zul je mogelijk creditcardgegevens en andere informatie aan ons doorgeven zodat we de transactie kunnen verwerken. Movember bewaart geen creditcardgegevens.


Informatie van fitness-apps

Als je je fitness-app aan je Mo Space koppelt, kan Movember activiteitengegevens verzamelen inclusief de soorten activiteiten die je hebt gedaan, de duur, afstand, stappen, calorieën en gerelateerde broninformatie (inclusief GPS-coördinaten bij sommige fitness-apps). Activiteitengegevens van je fitness-app worden door Human API, Inc. aan Movember verstrekt.


Ongevraagde informatie

Als je ongevraagde persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, met andere woorden informatie die we ontvangen maar niet actief van je hebben verzameld, vernietigen of de-identificeren we die informatie meestal zodra dit praktisch mogelijk is (als het wettig en redelijk is om dit te doen).


Hoe verzamelen we persoonlijke gegevens?

Wanneer we die rechtstreeks van jou ontvangen

Waar mogelijk verzamelen we persoonlijke gegevens rechtstreeks van jou. Dit kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, online registratieformulieren, online donatieformulieren, e-mailcorrespondentie, sociale media, live chatgesprekken, sollicitaties, papieren formulieren en persoonlijke ontmoetingen.
Er zijn verschillende redenen waarom je persoonlijke gegevens aan Movember verstrekt, waaronder:
 • om informatie te ontvangen over of deel te nemen aan Movember
 • om informatie te ontvangen over of deel te nemen aan campagnes, projecten of activiteiten van Movember
 • om informatie te ontvangen over wat we hebben bereikt met de ingezamelde fondsen
 • om producten of artikelen van Movember aan te schaffen
 • om fondsen aan ons te doneren (rechtstreeks of via een Mo Bro, Mo Sister, Mo-team, Mo-evenement of Mo-netwerk)
 • om je 'motivatie' of een persoonlijk verhaal aan Movember door te geven
 • om je persoonlijke fitness-app te koppelen om aan onze Move-uitdaging deel te nemen
 • om een Movember-evenement te organiseren of bij te wonen
 • om naar een baan bij ons te solliciteren of voor ons te werken
 • om een vraag te stellen of met ons te chatten via de live chatfunctie op een van onze websites of sociale media-accounts.

Via sociale media

Als je je aanmeldt voor of inlogt op een Mo Space-profiel met behulp van je Facebook-account, verzamelen we de persoonlijke gegevens die we nodig hebben van Facebook om je registratie of aanmelding te voltooien. We verzamelen echter alleen de persoonlijke gegevens waarvoor je Facebook toestemming hebt gegeven om ze met ons te delen. Die gegevens kunnen uit je naam en e-mailadres bestaan en, afhankelijk van je privacy-instellingen, aanvullende informatie over jou. Controleer de privacy-instellingen die je op je Facebook-account hebt ingesteld, zodat je kunt bepalen hoeveel informatie je met ons wilt delen.


Via cookies op onze websites

We kunnen gegevens verzamelen, registreren en verwerken over je gebruik van onze websites. We doen dit om onze websites goed te laten werken, anonieme webverkeergegevens te verzamelen en om je de best mogelijke gebruikerservaring te bieden (bijv. om je ingelogd te houden als je hierom vraagt). Raadpleeg Bijlage B: Cookiebeleid voor meer informatie over cookies.


Wanneer je fitness-app gekoppeld is aan je Mo Space

Wanneer je je fitnesstracker of fitness-app (Fitness-app) koppelt aan je Mo Space om aan de Move-uitdaging deel te nemen, stelt Human API Inc alle opgeslagen historische informatie in verband met de activiteitengegevens van je fitness-app die zij bewaren beschikbaar aan ons. Door je fitness-app aan je Mo Space te koppelen, ga je ermee akkoord dat Movember toegang heeft tot alle historische activiteitengegevens van je fitness-app en ook tot alle nieuwe activiteitengegevens die worden gecreëerd zolang je fitness-app aan je Mo Space is gekoppeld.
Je kunt kiezen welke activiteitengegevens van je fitness-app je op je Mo Space-pagina weergeeft als een Move-activiteit. We blijven deze activiteitengegevens ontvangen, tenzij en totdat je besluit om de koppeling van je fitness-app ongedaan te maken in het onderdeel Koppelingen beheren  van je Mo Space-account. Als je ervoor kiest om de koppeling van je fitness-app ongedaan te maken, blijven wij toegang houden tot de activiteitengegevens die tot op dat moment zijn gecreëerd, maar na ontkoppeling hebben wij geen toegang meer tot activiteitengegevens die je in de toekomst creëert.


Via derden

In beperkte omstandigheden kunnen we informatie over je verzamelen van derden, bijvoorbeeld:

Als je dit bent...

Kunnen we op deze manieren informatie van derden verzamelen:

Een Mo Bro, Mo Sister of donateur Als je via onze website doneert aan Movember met behulp van PayPal of MasterPass, afhankelijk van waar je woont, kunnen deze organisaties je adres aan ons doorgeven.
Zij zullen dit alleen doen als je je adres niet zelf op het donatieformulier hebt ingevuld en als je je adres hebt ingesteld als onderdeel van je PayPal- of MasterPass-account.
Of, als je via een inzamelingsactie op Facebook aan ons doneert, worden je naam en het bedrag van je donatie met ons gedeeld. Op het moment dat je doneert, heb je ook de mogelijkheid om je e-mailadres met ons te delen om nieuwsbrieven en updates te ontvangen. Ga naar de website van Facebook voor meer informatie over doneren via een inzamelingsactie op Facebook.
Als je met ons chat via de live chatfunctie op onze website worden sommige van je persoonlijke gegevens met ons gedeeld, inclusief je naam, e-mailadres en locatie (als je via je webbrowser toestaat dat deze worden gedeeld).
Een sollicitant We kunnen je persoonlijke gegevens verkrijgen als je solliciteert naar een baan bij Movember via een derde partij, zoals een wervingsbureau of LinkedIn.

Gebruik van gegevens die beschikbaar zijn uit openbare bronnen

Van tijd tot tijd kunnen we persoonlijke informatie over je verkrijgen uit openbaar beschikbare bronnen (bijvoorbeeld het telefoonboek), op voorwaarde dat de verzameling op een eerlijke en wettige manier wordt uitgevoerd, de persoonlijke informatie redelijkerwijs noodzakelijk is voor onze functies of activiteiten, en het voor ons onuitvoerbaar of onredelijk zou zijn om de informatie van jou te verzamelen.


Hoeveel informatie moet je verstrekken?

Hoeveel informatie je aan Movember verstrekt, is aan jou; als je echter onze websites wilt gebruiken, aan ons wilt doneren, informatie van ons wilt ontvangen, deel wilt nemen aan onze campagnes, programma's en evenementen enz., hebben we bepaalde informatie van je nodig. Meestal kun je anoniem met ons communiceren als je dat wilt; in specifieke omstandigheden waar dat niet mogelijk is, laten we je dat weten.


Hoe gebruiken we je persoonlijke gegevens?

We doen er alles aan om je te vertellen wat we met de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt gaan doen op het moment dat je die informatie verstrekt.
Voor algemene informatiedoeleinden volgt hier een lijst met veelvoorkomende manieren waarop we je persoonlijke gegevens kunnen gebruiken: 

Als je dit bent...

Kunnen we je persoonlijke gegevens mogelijk op deze manieren gebruiken:

Een Mo Bro, Mo Sister of donateur
 • om producten of artikelen waar je om hebt gevraagd aan je te leveren
 • om informatie of andere communicatie over Movember of een van de initiatieven van Movember aan je te verstrekken
 • om Movember en/of onze campagnes en evenementen te promoten
 • om je bij acties, toekomstige campagnes en andere initiatieven die Movember uitvoert te betrekken
 • om je afbeelding, naam en details op onze websites op te nemen als je je aanmeldt als een Mo Bro, Mo Sister, als lid van een Mo-team, of als je je aanmeldt om een Movember-evenement te organiseren (deze details verschijnen in openbare zoekresultaten tenzij je de standaardinstelling wijzigt)
 • om je naam, opmerkingen en donatiebedrag op onze websites te vermelden als je een donatie aan een Mo Bro, Mo Sister, Mo-team of Mo-evenement geeft (tenzij je privé of anoniem doneert)
 • om je te laten deelnemen aan automatische prijstrekkingen wanneer je je als Mo Bro of Mo Sister hebt aangemeld en voldoet aan de geldende criteria van de trekking
 • om je informatie te geven over hoe we de door Movember ingezamelde fondsen uitgeven
 • om statistische gegevens met betrekking tot de Movember-gemeenschap te analyseren
 • om je bij gezondheidsinitiatieven te betrekken
 • om je voor je deelname aan Movember of een ander initiatief van Movember te erkennen of belonen.
Een medewerker, aannemer of vrijwilliger Als je bij ons in dienst bent of als vrijwilliger bij ons werkt, gebruiken we de persoonlijke gegevens die je aan ons hebt verstrekt om je werk en onze verantwoordelijkheden jegens jou te beheren.
Een sollicitant Als je bij ons naar een baan solliciteert, gebruiken we de persoonlijke gegevens die je aan ons hebt verstrekt om je sollicitatie te beoordelen.

Hoe beschermen we je persoonlijke gegevens?

Movember treft redelijke maatregelen om de veiligheid van alle verzamelde gegevens te waarborgen, onder meer om ervoor te zorgen dat de gegevens worden beschermd tegen misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, wijziging of bekendmaking. Je persoonlijke informatie kan bijvoorbeeld worden opgeslagen en bewaard in een veilige omgeving in de cloud, waar alleen bevoegd personeel bij kan. Sommige van deze diensten worden gehost door derde partijen in Australië en de Verenigde Staten. De veiligheid van gegevensoverdracht via internet of opslag van informatie op servers die bereikbaar zijn via internet kan echter niet worden gegarandeerd. We kunnen dus geen garantie geven dat de informatie die je naar ons toestuurt of online van ons krijgt, veilig is.


Hoe lang bewaren we je persoonlijke gegevens?

We bewaren je persoonlijke gegevens alleen voor zolang we dat verplicht zijn:
 • om het doel te bereiken waarvoor ze waren verzameld (en in overeenstemming met eventuele toestemmingen die je hebt verstrekt)
 • uit hoofde van toepasselijke wetten, voorschriften en professionele normen.


Met wie kunnen we je persoonlijke gegevens delen?

Movember zal jouw persoonlijke informatie niet gebruiken of vrijgeven tenzij dat in overeenstemming met dit Privacybeleid gebeurt of je toestemming hebt gegeven voor het gebruik of de vrijgave, of indien vrijgave nodig is om letsel of overlijden te voorkomen, een vermoedelijke onrechtmatige daad te onderzoeken of indien het gebruik of de vrijgave verplicht is uit hoofde van de wet.
We verkopen je persoonlijke gegevens nooit aan andere partijen.
We kunnen je informatie delen met derden die namens ons gegevens verwerken, maar alleen wanneer we verplichtingen opleggen met betrekking tot de beveiliging van de gegevens en van hen eisen dat ze de gegevens alleen gebruiken zoals wij dat opdragen.
Wij kunnen je persoonlijke gegevens vrijgeven aan sociale mediaplatforms (inclusief maar zonder beperking, Facebook), zodat de sociale mediaplatforms advertenties voor toekomstige Movember-evenementen en -initiatieven naar je kunnen sturen en voor analysedoeleinden.
Als wij je gegevens naar Facebook versturen, worden ze vóór verzending gehasht. Facebook gebruikt de gegevens maar heel even voor vergelijkingsdoeleinden, waarna ze worden verwijderd. Raadpleeg de website van Facebook voor meer informatie.
Als je niet wilt dat je gegevens naar Facebook of andere sociale mediaplatforms worden verstuurd, kun je per e-mail contact met ons opnemen via privacy@movember.com.


Internationale overdracht van persoonlijke gegevens

Ongeacht waar ter wereld je woont, kan Movember je persoonlijke gegevens buiten het land waarin je woont verzenden, verwerken en opslaan, inclusief in Australië en de Verenigde Staten. Wanneer we je gegevens overdragen, nemen we stappen om deze te beschermen, inclusief het gebruik van contractuele gegevensbeschermingsclausules.


Links naar andere websites

Onze websites bevatten links naar andere externe websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of inhoud van een andere externe website of service die gekoppeld is aan onze websites, of voor de privacypraktijken van sociale mediaplatforms van derden waartoe je toegang hebt via onze websites. Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op de websites van Movember, dus we raden je aan het privacybeleid van die andere websites of serviceproviders te lezen, inclusief, maar niet beperkt tot, Human API Inc, Facebook, evenals de functionaliteit voor inzamelingsacties en donaties op Facebook, waarvoor mogelijk aanvullende persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt.

We kunnen je toegang geven tot een augmented reality-functie in onze communicatie waarmee je een foto kunt uploaden. De functie verandert de foto op een creatieve manier en laat je die afbeelding delen op je favoriete sociale netwerken. Movember is niet verantwoordelijk voor het verlenen van deze service.


Jouw rechten


Toegang tot je persoonlijke gegevens

Je kunt om toegang vragen tot je persoonlijke gegevens die door Movember zijn verzameld. Stuur een e-mail naar privacy@movember.com en we zullen proberen zo snel mogelijk te reageren, en in elk geval binnen 30 dagen na ontvangst van je verzoek. Er kan een wettelijke of regelgevende reden zijn waarom toegang wordt geweigerd; in dat geval zullen we je laten weten waarom dat is.


Correctie van je persoonlijke gegevens

Als je van mening bent dat je persoonlijke gegevens die door Movember worden bewaard niet nauwkeurig, volledig of actueel zijn, ondernemen we redelijke stappen om de informatie te corrigeren. Om een verzoek tot het corrigeren of bijwerken van je persoonlijke gegevens in te dienen, stuur je een e-mail naar privacy@movember.com. We zullen proberen zo snel mogelijk te reageren, en in elk geval binnen 30 dagen na ontvangst van je verzoek. Er kan een wettelijke of regelgevende reden zijn waarom toegang wordt geweigerd; in dat geval zullen we je laten weten waarom dat is.


Verwijdering van je persoonlijke gegevens

Je kunt een verzoek indienen om je persoonsgegevens te laten verwijderen. Stuur een e-mail naar privacy@movember.com en we zullen proberen zo snel mogelijk te reageren, en in elk geval binnen 30 dagen na ontvangst van je verzoek. Er kan een wettelijke of regelgevende reden zijn waarom toegang wordt geweigerd; in dat geval zullen we je laten weten waarom dat is.


Een klacht indienen

Als je een klacht hebt over de behandeling van je persoonlijke gegevens kun je een e-mail sturen naar privacy@movember.com.
We zullen je klacht onderzoeken en je zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen van elke beslissing met betrekking tot de klacht, en in elk geval binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht.
Datalekken worden in overeenstemming met het actieplan voor datalekken van Movember behandeld en meldingen worden gedaan zoals vereist door de wet.
Als je niet tevreden bent met het antwoord op je klacht kun je je klacht voorleggen aan de relevante toezichthoudende autoriteit in je land. Als je in de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) woont, raadpleeg je Bijlage A: EU-privacyverklaring hieronder voor de contactgegevens van het bureau van de Information Commissioner in het VK.


Wanneer sturen we je marketingcommunicatie?

Wanneer je toestemming hebt gegeven om communicatie van Movember te ontvangen, mogen we je persoonlijke gegevens gebruiken om e-mails naar je te sturen (waaronder marketinge-mails) over de Movember-campagne, liefdadige en programmagerelateerde activiteiten en de resultaten die met de ingezamelde fondsen zijn bereikt. 


Hoe meld ik me af voor het ontvangen van marketingcommunicatie?

Je krijgt in elke communicatie de mogelijkheid om je voor het ontvangen van verdere berichten van Movember af te melden. Daarnaast kun je je voorkeuren voor marketingberichten wijzigen in het onderdeel Meldingen van je Mo Space-account.


Kinderen jonger dan 16 jaar

We begrijpen hoe belangrijk het is om de privacy van kinderen te beschermen, vooral in een online omgeving. Daarom is het ons beleid om nooit bewust informatie over kinderen jonger dan 16 jaar te verzamelen of te bewaren. Dit is ook de reden waarom onze websites niet opzettelijk zijn ontworpen voor of gericht zijn op kinderen jonger dan 16 jaar.
Niemand jonger dan 16 jaar mag persoonlijke informatie verstrekken aan of op onze websites. Als je jonger bent dan 16 jaar, doe je het volgende niet:
 • persoonlijke gegevens op onze websites gebruiken of verstrekken
 • je als een Mo Bro of Mo Sister aanmelden
 • geld aan Movember doneren
 • de live chatfunctie gebruiken
 • openbare opmerkingen maken over iemands Mo Space-pagina's
 • persoonlijke gegevens aan ons verstrekken over jezelf, inclusief je naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres.
Als wij erachter komen dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan 16 jaar zonder verificatie of ouderlijke toestemming, zullen we die persoonlijke gegevens verwijderen. Als je denkt dat we persoonlijke gegevens van of over een kind jonger dan 16 jaar hebben, neem dan contact op met ons op via privacy@movember.com.


Wijzigingen in ons Privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, met name wanneer nieuwe regels, voorschriften en gedragscodes voor onze sector worden geïntroduceerd. We herzien dit beleid regelmatig en zullen eventuele wijzigingen ervan op onze websites plaatsen.  Als we denken dat de wijzigingen belangrijk zijn, zullen we je per e-mail op de hoogte stellen.


Contact met ons opnemen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit Privacybeleid, de persoonlijke gegevens die we over jou bewaren, hoe we persoonlijke gegevens behandelen of een van je gegevensbeschermingsrechten wilt uitoefenen, stuur ons dan een e-mail op privacy@movember.com. We streven ernaar om binnen 30 dagen te reageren vanaf de datum waarop we privacygerelateerde communicatie ontvangen.
Als je in de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) woont, raadpleeg je Bijlage A: EU-privacyverklaring hieronder voor de contactgegevens van het bureau van de Information Commissioner in het VK.

 

Bijlage A: EU-privacyverklaring

Als je inwoner bent van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) en wij je persoonlijke gegevens verzamelen, is de volgende aanvullende informatie op jou van toepassing.


Inleiding

Als je inwoner bent van de EU of EER en Movember verzamelt bewust je persoonlijke gegevens, doen we dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy. Dit omvat, zonder beperking, de algemene verordening gegevensbescherming (2016/679) van de EU ("AVG") en nationale wetten van de EU-lidstaten die de verzameling, verwerking en privacy van je persoonlijke gegevens implementeren (samen bekend als "EU-wetgeving inzake gegevensbescherming").
Deze EU-privacyverklaring ("EU-privacyverklaring") moet worden gelezen in combinatie met het Privacybeleid van Movember, dat meer informatie verstrekt zoals vereist onder de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming in verband met hoe we je persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan of bekendmaken en met wie we deze kunnen delen.
Deze EU-privacyverklaring verstrekt ook informatie over je wettelijke rechten onder de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming en hoe je deze kunt uitoefenen.


Overdracht en opslag van je persoonlijke gegevens buiten de EU/EER

Als wereldwijde liefdadige instelling kan Movember je persoonlijke gegevens buiten het land waarin je woont overdragen, verwerken en opslaan, inclusief in Australië en de Verenigde Staten.
Wetten voor gegevensprivacy in de VS worden momenteel niet geacht aan dezelfde wettelijke beschermingsnormen voor persoonlijke informatie te voldoen als die zijn vastgelegd in de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Om de persoonlijke gegevens die over de grens worden overgedragen te beveiligen, nemen we stappen om deze te beschermen, inclusief het gebruik van contractuele gegevensbeschermingsclausules.


Direct marketing

Als Movember direct marketingcommunicatie aanbiedt aan personen in de EU/EER, gebeurt dit in overeenstemming met de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. In het bijzonder, als we via sms, e-mail, sociale media en/of andere elektronische communicatiekanalen contact met je opnemen voor direct marketingdoeleinden, gebeurt dit alleen nadat je ons jouw toestemming hebt gegeven door positief te kiezen voor het ontvangen van direct marketing .
Je bent ook vrij om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen of je toestemming in te trekken voor het ontvangen van direct marketing van ons door contact met ons op te nemen via privacy@movember.com.


Welke wettelijke grondslag hebben we voor het verwerken van je persoonlijke gegevens?

Onder de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming verzamelen en verwerken we je persoonlijke gegevens voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven, op basis van de volgende juridische grondslag:


Met jouw toestemming

We verwerken je persoonlijke gegevens wanneer je ons uit vrije wil je specifieke, geïnformeerde en uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om je persoonlijke informatie voor specifieke doeleinden te verwerken. Je hebt het recht om je toestemming op elk gewenst moment in te trekken door contact met ons op te nemen op privacy@movember.com.


Wanneer we een contract met je hebben

We verwerken je persoonlijke gegevens om onze contractuele verplichtingen jegens jou op te zetten en uit te voeren en/of onze rechten af te dwingen.


Wanneer we legitieme belangen nastreven

We verwerken je persoonlijke gegevens wanneer we je persoonlijke gegevens moeten gebruiken in verband met onze legitieme belangen en we onze wereldwijde organisatie in alle landen en gebieden op een consistente manier en effectief moeten kunnen beheren en runnen. We zullen altijd proberen deze legitieme belangen na te streven op een manier die geen inbreuk maakt op je wettelijke rechten en vrijheden, en met name op je recht op privacy.


Wanneer we voldoen aan wettelijke verplichtingen

We verwerken je persoonlijke gegevens wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn, of om ons in staat te stellen juridische claims te formuleren, uit te oefenen of te verdedigen.


Om je vitale belangen te beschermen

Zonder jouw toestemming kunnen we in zeldzame omstandigheden je persoonlijke gegevens verwerken om je vitale belangen te beschermen.


Verzamelen we gevoelige informatie of bijzondere categorieën van persoonsgegevens?

Houd er rekening mee dat sommige van de persoonlijke gegevens die we ontvangen en verwerken ook "gevoelige" of "bijzondere categorieën van persoonsgegevens" over jou kunnen bevatten. Dit kan bijvoorbeeld persoonlijke informatie zijn met betrekking tot je etnische afkomst, seksuele geaardheid of voorkeuren, of politieke, filosofische en religieuze overtuigingen. Hoewel we dit soort persoonlijke gegevens niet actief verzamelen, kun je deze op je Mo Space zetten als je dat wilt. Als je wel gevoelige persoonsgegevens/bijzondere categorieën van persoonsgegevens verstrekt, zullen we deze alleen verwerken wanneer:
 • je ons je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken
 • we wettelijk verplicht zijn om dergelijke gegevens te verwerken in overeenstemming met de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming
 • het nodig is om je vitale belangen (of die van iemand anders) te beschermen, zoals in een medisch noodgeval
 • je er duidelijk voor gekozen hebt dergelijke informatie te publiceren
 • het nodig is in verband met een juridische claim waaraan we zijn of kunnen worden onderworpen.


Delen we je persoonlijke gegevens met derden?

We kunnen je persoonlijke gegevens af en toe delen met vertrouwde externe organisaties; deze organisaties zijn echter contractueel verplicht om de gegevens die we aan hen toevertrouwen te beschermen in overeenstemming met onze instructies (“Gegevensverwerkers”). De soorten gegevensverwerkers die we mogelijk aantrekken, zijn bijvoorbeeld, maar zijn niet beperkt tot:
 • organisaties die onze organisatie en activiteiten ondersteunen (bijv. providers van website- of databasehosting, websiteanalyses, betalingsproviders, bureaus die we gebruiken voor fraude-/politiecontroles, wervingsbureaus, enz.)
 • professionals die we gebruiken (bijv. advocaten, verzekeraars, auditors, accountants, enz.)
 • Wetshandhavings- of andere overheids- en regelgevende instanties of andere derde partijen zoals vereist door en in overeenstemming met toepasselijke wet- of regelgeving.
 Er zijn bepaalde omstandigheden waarin we je persoonlijke gegevens mogelijk ook bekendmaken aan derden die " Verwerkingsverantwoordelijken" worden genoemd. Als je bijvoorbeeld voor Movember werkt en als onderdeel van je functie reist, kunnen we je persoonlijke gegevens delen met reisbureaus, luchtvaartmaatschappijen, hotels, autoverhuurbedrijven, enz. Vanwege de aard van hun activiteiten maken deze verwerkingsverantwoordelijken hun eigen beslissingen over hoe ze je persoonlijke informatie verwerken. Als verwerkingsverantwoordelijken zijn ze ook verplicht om aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming te voldoen, en zijn ze verplicht om je persoonlijke informatie te beschermen met voldoende waarborgen. Daarnaast moeten ze je informeren als hun verwerking verder gaat dan de instructies die we aan hen hebben gegeven. Lees het privacybeleid van deze organisaties en bedrijven om te begrijpen hoe zij je persoonlijke gegevens kunnen gebruiken en opslaan.
Afgezien van de hierboven beschreven gevallen behandelen we je persoonlijke gegevens altijd als privé en zullen we deze niet aan derden bekendmaken zonder dat je hiervan op de hoogte bent. Er kunnen uitzonderingen zijn, zoals met betrekking tot gerechtelijke procedures of wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn en je dit niet kunnen vertellen (bijv. voor een strafrechtelijk onderzoek). Je persoonlijke gegevens worden alleen voor wettige doeleinden door ons met derden waarmee we werken gedeeld en als zij de principes naleven die zijn vastgelegd in de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.


Gebruiken we cookies?

Ja, onze websites gebruiken cookies. Waar cookies worden gebruikt, wordt een verklaring naar je browser gestuurd waarin het gebruik van cookies wordt uitgelegd. Raadpleeg Bijlage B over ons Cookiebeleid voor meer informatie.


Wat zijn je rechten op het gebied van gegevensbescherming?

In overeenstemming met je wettelijke rechten onder de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming heb je de volgende gegevensbeschermingsrechten:


Het recht op toegang

Als betrokkene heb je een recht van "toegang" op grond waarvan je ons kunt vragen om te verifiëren of we persoonlijke gegevens over jou verwerken, wat die persoonlijke gegevens zijn, waarvoor we die persoonlijke gegevens gebruiken, aan wie we die kunnen bekendmaken, evenals bepaalde andere informatie.


Het recht op rectificatie

Je kunt ons vragen om onze gegevens te corrigeren als je denkt dat deze onjuiste of onvolledige informatie over jou bevatten.


Het recht om gegevens te wissen

Je kunt ons vragen om je persoonlijke gegevens te wissen/verwijderen nadat je je toestemming voor verwerking hebt ingetrokken of wanneer we ze niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk waren verzameld.


Het recht om de verwerking te beperken

Je kunt ons vragen om onze verwerking van je persoonlijke gegevens tijdelijk te beperken als je de nauwkeurigheid van je persoonlijke gegevens betwist, het gebruik ervan liever beperkt in plaats van dat we ze wissen, of als je wilt dat we ze bewaren zodat je een juridische claim kunt formuleren, uitoefenen of verdedigen. Een tijdelijke beperking kan van toepassing zijn terwijl we verifiëren of we dwingende legitieme redenen hebben om je gegevens te verwerken. Je kunt ons vragen om je op de hoogte te stellen voordat we die tijdelijke verwerkingsbeperking opheffen.


Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing

Je kunt bezwaar maken tegen ons gebruik van je persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden. We moeten mogelijk minimale informatie bewaren om te voldoen aan je verzoek om de marketing aan jou te beëindigen.


Het recht om toestemming in te trekken

Je kunt de toestemming die je eerder had gegeven voor een of meer specifieke doeleinden om je persoonlijke gegevens te verwerken, intrekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die wordt uitgevoerd voordat je je toestemming intrekt. Het kan betekenen dat we bepaalde producten of activiteiten niet aan jou kunnen leveren en we zullen je adviseren als dit het geval is.
We moeten mogelijk om specifieke informatie van jou vragen om ons te helpen je identiteit te bevestigen en je recht op toegang tot de informatie te waarborgen of om een van je andere rechten uit te oefenen. Dit helpt ons om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben om ze te ontvangen. Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een verzoek, tenzij je verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen we mogelijk niet aan je verzoek voldoen op basis van andere wettelijke gronden.
We hebben meestal 30 dagen de tijd om op een van de hierboven genoemde verzoeken te reageren. We behouden ons echter het recht voor om je identiteit te verifiëren, en we kunnen in het geval van complexe verzoeken twee maanden (60 dagen) langer nodig hebben om te reageren. We kunnen ook administratiekosten in rekening brengen voor het behandelen van verzoeken die naar onze mening duidelijk onredelijk of buitensporig zijn. We hebben mogelijk ook meer informatie nodig om de specifieke gegevens te vinden die je zoekt, en er kunnen bepaalde wettelijke uitzonderingen onder de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming van toepassing zijn wanneer we reageren op je toegangsverzoek als betrokkene.
Om ervoor te zorgen dat we volledig aan verzoeken kunnen voldoen, moeten deze verzoeken mogelijk ook worden doorgestuurd naar externe gegevensverwerkers die namens ons bij de verwerking van je persoonlijke gegevens betrokken zijn.
Als je een van de hierboven genoemde rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via privacy@movember.com.
Als je een verzoek indient en niet tevreden bent met onze reactie, of als je denkt dat wij je persoonsgegevens illegaal verwerken, heb je het recht om een klacht in te dienen bij het bureau van de Information Commissioner (ICO) in het Verenigd Koninkrijk. Raadpleeg Bijlage D: Contact opnemen met de juiste toezichthoudende autoriteitvoor de contactgegevens van de ICO.


Contact met ons opnemen

Als je een klacht wilt indienen, een van je gegevensbeschermingsrechten wilt uitoefenen of vragen hebt over ons Privacybeleid, aarzel dan niet om rechtstreeks per e-mail contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op  privacy@movember.com.


Contact opnemen met de juiste toezichthoudende autoriteit

Als je klacht niet is opgelost, je van mening bent dat we je bezorgdheid niet op een bevredigende manier hebben opgelost, of om eventuele zorgen over onze gegevensverwerkingspraktijken te melden, kun je contact opnemen met het bureau van de Information Commissioner in het VK door hun website te bezoeken.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Bijlage B: Cookiebeleid van Movember

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die in het geheugen en op de harde schijf van je computer worden opgeslagen wanneer je bepaalde webpagina's bezoekt. Ze worden gebruikt om websites goed te laten werken en om informatie aan de eigenaars van een website te verstrekken.
We gebruiken cookies niet om persoonlijke gegevens te verzamelen.


Welke cookies gebruiken we en waarom?

Cookies helpen ons om individueel aangepaste diensten en informatie aan te bieden. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld op al onze websites om anonieme informatie over het bezoekersverkeer te verzamelen en ook om jouw ervaringen met onze websites te verbeteren (bv. om je ingelogd te houden als je dat wilt). 

Algemeen gezegd gebruiken we cookies op onze websites voor de volgende doeleinden:


Analytische doeleinden

Wij gebruiken analytische cookies die ons in staat stellen om bezoekers van onze websites te herkennen, meten en volgen. Dit helpt ons om de manier waarop onze websites werken te verbeteren en ontwikkelen, door er bijvoorbeeld achter te komen of bezoekers van een site snel de gewenste informatie vinden, of door aspecten van onze websites te identificeren waar bezoekers het meeste in zijn geïnteresseerd. Om deze doelen te bereiken, kunnen wij het volgende opslaan:
 • de naam van het domein waarmee je toegang had tot internet
 • de datum en het tijdstip waarop je toegang had tot onze websites
 • de advertentie of het internetadres van de website waarvandaan je rechtstreeks naar onze websites werd doorgestuurd
 • de pagina's die je tijdens je bezoek aan onze websites hebt bezocht
 • het apparaat waarmee je onze websites hebt bezocht
 • de locatie waarvandaan je onze websites hebt bezocht.
Daarnaast maken we gebruik van externe dienstverleners die ons bepaalde analytische diensten leveren in verband met de werking van onze websites, inclusief (zonder beperking) het verzamelen en volgen van de bovengenoemde gegevens en informatie. Wij kunnen bezoekersgegevens, waaronder informatie die naar de persoon kan worden teruggeleid, aan onze externe dienstverleners vrijgeven zodat zij dit soort diensten kunnen leveren. Dit soort gegevens kan naar deze externe dienstverleners en hun lokale of in het buitenland gevestigde leveranciers worden verzonden, in landen waar het niveau van gegevensbescherming lager kan zijn dan in het land waarin je woont.


Gebruiksvoorkeuren

Sommige cookies op onze websites worden geactiveerd wanneer bezoekers van onze websites een keuze maken over hun gebruik van de site. Onze websites 'onthouden' de ingestelde voorkeuren van de betreffende gebruiker. Dit geeft ons de mogelijkheid om aspecten van onze sites op de individuele gebruiker af te stemmen.


Sessiebeheer

De software die onze websites ondersteunt, maakt gebruik van cookies voor technische doeleinden die nodig zijn voor de interne werking van onze servers en applicaties. Zo gebruiken we bijvoorbeeld cookies om informatie over de sessie van een gebruiker bij te houden en te bepalen welke opties of pagina's weergegeven moeten worden zodat de site goed functioneert.


Functionele doeleinden

We gebruiken deze cookies om informatie op te slaan die onze applicaties nodig hebben om goed te werken. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om je te herkennen als je onze websites eerder hebt bezocht of om voorkeuren te onthouden die je eerder hebt geselecteerd, zoals je voorkeurstaal of locatie.


Hoe je je cookievoorkeuren kunt beheren

Om onze websites ten volle te kunnen gebruiken, moet je computer of mobiele apparaat cookies accepteren aangezien onze sites niet goed functioneren zonder cookies. Daarnaast zijn cookies nodig om jou gepersonaliseerde functies op onze websites te kunnen bieden.


Cookies van derden

Bij een bezoek aan onze websites kun je cookies ontvangen die door derden zijn ingesteld. Zo kun je bijvoorbeeld een cookie ontvangen dat door Google is ingesteld. Deze cookies worden gebruikt voor de doeleinden die worden beschreven onder “Welke cookies gebruiken we en waarom?” in dit beleid. Wij hebben geen controle over de instellingen van deze cookies door derden, dus we raden je aan om hun websites te controleren voor meer informatie over hun gebruik van cookies en hoe je ze kunt beheren.


Cookie-voorkeuren wijzigen

Als je in de toekomst de cookies die door onze websites zijn ingesteld uit je browser wilt weghalen, kun je ze verwijderen. De instructies voor het verwijderen van cookies van je computer of mobiele apparaat zijn afhankelijk van het besturingssysteem en de browser die je gebruikt. Let er wel op dat als je je toestemming voor het gebruik van cookies op onze websites intrekt, je gebruikerservaring en de functionaliteit van die websites minder wordt.


Werken de websites zonder cookies?

Je kunt onze websites nog steeds bekijken, maar sommige interacties werken mogelijk niet zoals het hoort en de functionaliteit van de websites zal verminderen.


Andere vragen?

Neem voor alle andere vragen over cookies en het gebruik daarvan op onze websites contact met ons op via privacy@movember.com

 

Bijlage C: Hoe zichtbaar zijn je persoonlijke gegevens?

In bepaalde omstandigheden kunnen wij je de mogelijkheid geven om de openbare weergave van je informatie te beperken.


Je donaties

Als je niet wilt dat je donatie openbaar zichtbaar is, heb je de volgende mogelijkheden:


Privé een donatie doen

Je naam en het donatiebedrag worden alleen bekendgemaakt aan de geregistreerde Mo Bro of Mo Sister die je met hun fondsenwerving voor Movember wilt steunen. Die informatie is beschikbaar in hun privéweergave van hun Mo Space; je donatiebedrag wordt echter wel opgenomen in het totaalbedrag op hun Mo Space.


Een anonieme donatie doen

Het bedrag van je donatie wordt weergegeven in de openbare en privéweergave van de Mo Space voor de geregistreerde Mo Bro of Mo Sister die je met hun fondsenwerving voor Movember wilt steunen; je naam wordt niet weergegeven in de openbare of privéweergave van hun Mo Space.


Je Mo Space

Als je de openbare weergave van je Mo Space wilt beperken, heb je twee mogelijkheden:


Alleen Movember

Je kunt de privacy-instellingen voor je Mo Space wijzigen in Alleen Movember. Dit betekent dat je Mo Space overal op onze websites zichtbaar zal zijn, maar wordt verborgen voor internetzoekmachines (zoals Google) zodat ze je Mo Space niet in hun zoekresultaten kunnen weergeven.


Beperkte Movember-weergave

Door je privacy-instelling voor je Mo Space te wijzigen in Beperkte Movember-weergave is je Mo Space alleen zichtbaar voor je supporters zodat ze aan jou kunnen doneren (en aan je teamleden als je lid bent van een Movember-team of Movember-uitdaging). Je Mo Space wordt verborgen voor internetzoekmachines (zoals Google) en zelfs voor de zoekfunctionaliteit op onze websites. Dit betekent dat je een link naar je Mo Space rechtstreeks naar je supporters moet versturen om hun donaties te ontvangen; ze kunnen niet zelf naar je Mo Space-pagina zoeken.


>Je Mo-team

Als je lid bent van een Movember-team kan de aanvoerder van je Mo-team toegang krijgen tot je e-mailadres en de e-mailadressen van alle andere leden van je Mo-team. 
Door de standaard privacy-instellingen in je Mo Space te wijzigen in Beperkte Movember-weergave wordt voorkomen dat je Mo Space op de openbare pagina van je Mo-team wordt weergegeven.


Je Movember-evenement

Je hebt voor elk Movember-evenement dat je creëert de mogelijkheid om voor Beperkt zichtbaar te kiezen. Dat betekent dat je Movember-evenement wordt verborgen zodat het niet zichtbaar is voor internetzoekmachines (zoals Google) en niet in hun zoekresultaten zal verschijnen. Daarnaast zal het ook niet verschijnen in de resultaten van een algemene zoekopdracht op onze websites.
Om gasten uit te nodigen voor je Movember-evenement, moet je hun een link naar je evenementpagina sturen.
Houd er rekening mee dat als je de instellingen van je Mo Space van openbaar naar Beperkte Movember-weergave verandert en/of je Movember-evenement van openbaar naar Beperkt zichtbaar, je Mo Space en/of Movember-evenement al door zoekmachines kan zijn geïndexeerd en in zoekopdrachten met die zoekmachine kan verschijnen, totdat je Mo Space en/of Movember-evenement een volgende keer als beperkt zichtbaar wordt geïndexeerd. In sommige gevallen indexeren zoekmachines hun zoekopdrachten niet opnieuw, waardoor je Mo Space en/of Movember-evenement in die zoekmachines blijft verschijnen, ook al heb je de instellingen van je profiel gewijzigd. Als je je zorgen maakt dat een bepaalde zoekmachine je Mo Space en/of Movember-evenement niet uit de zoekresultaten heeft verwijderd, neem dan contact met ons op via privacy@movember.com, waarna wij rechtstreeks contact zullen opnemen met de zoekmachine om een verzoek in te dienen tot verwijdering van de verwijzing naar je Mo Space en/of Movember-evenement uit hun zoekresultaten.

 

>Bijlage D: Contactgegevens van toezichthoudende autoriteiten 

Hieronder staan de contactgegevens van de toezichthoudende autoriteiten in de grotere landen waarin we actief zijn.  

>Bijlage D: Contactgegevens van toezichthoudende autoriteiten 

Hieronder staan de contactgegevens van de toezichthoudende autoriteiten in de grotere landen waarin we actief zijn.

Land

Autoriteit

Link naar website

Australië Office of the Australian Information Commissioner https://www.oaic.gov.au/individuals/how-do-i-make-a-privacy-complaint
 
Canada Office of the Privacy Commissioner of Canada https://www.priv.gc.ca/en/report-a-concern/
Landen in de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) Data Protection Commission (DPC) https://forms.dataprotection.ie/contact
Hongkong Privacy Commissioner for Personal Data, Hongkong https://www.pcpd.org.hk/english/complaints/how_complaint/complaint/complaint.html
 
Nieuw-Zeeland Office of the Privacy Commission https://www.privacy.org.nz/your-rights/making-a-complaint/
Noorwegen Datatilsynet
 
https://www.datatilsynet.no/en/about-us/contact-us/
Singapore Personal Data Protection Commission https://www.pdpc.gov.sg/Individuals/Complaints-and-Reviews
Zuid-Afrika The Information Regulator (Zuid-Afrika) http://www.justice.gov.za/inforeg/contact.html
 
Zwitserland Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC) https://www.melani.admin.ch/melani/en/home/meldeformular.html
Verenigd Koningkrijk Information Commissioner's Office https://ico.org.uk/for-organisations/report-a-breach/
Verenigde Staten van Amerika State of California – Department of Justice – Office of the Attorney General https://oag.ca.gov/contact/consumer-complaint-against-business-or-company